ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

และประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ฯเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

Visitors: 145,326