เชิญชวนศิษย์เก่า รร.ภ.5/ศฝร.ภ.5 ร่วมสนับสนุนชุดโต๊ะอาหารสแตนเลสไว้ประจำโรงอาหาร

เชิญชวนศิษย์เก่า รร.ภ.5/ศฝร.ภ.5 ร่วมสนับสนุนชุดโต๊ะอาหารสแตนเลสไว้ประจำโรงอาหาร เพื่อทดแทนโต๊ะอาหารเดิมที่ทำจากไม้และใช้งานมานานกว่า 40 ปี ร่วมสร้างสถาบันอันทรงเกียรตินี้ไว้เพื่อให้เป็นสถาบันที่พวกเราภาคภูมิใจสืบไป (รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้)


Visitors: 49,818