บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นสต.ฯปี 62

บัญชัรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนพลตำรวจ ปี พ.ศ.2562 และสามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ฯ ได้ด้วยการคลิกดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงคฺข้างล่างนี้

Visitors: 43,265