ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นสต.ฯปี 62

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนพลตำรวจ ปี พ.ศ.2562

Visitors: 36,442