ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นสต.ฯปี 62

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนพลตำรวจ ปี พ.ศ.2562 และสามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ฯ ได้ด้วยการคลิกดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงคฺข้างล่างนี้

Visitors: 40,056