ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนในการสอบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565

Visitors: 159,574