ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยามศึกษาตอนปลาย ฯ

Visitors: 98,461