ประกาศเรื่องเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและกระบวนการสอบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565

Visitors: 145,342