พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 226 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศฝร.ภ.5

 27 ธ.ค.62 พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 226 ซึ่งทำการอบรมระหว่างวันที่ 18 พ.ย.-27 ธ.ค.62 โดยมี พล.ต.ท. ประจวบ  วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม  โดยมี พล.ต.ต.ธนะรัชต์  ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ศฝร. ภ.๕ และตัวแทนหน่วยงานในสังกัด ภ.5 ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรม มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 และนอกหน่วย ภ.5 สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 323 นาย

Visitors: 40,059