การฝึกอบรมตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฯ


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ( สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดคำร้อง คำขอ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้ )

หมายเหตุ

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมให้ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ฯด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้วให้ส่งเอกสารใบสมัครมาให้ทาง ศฝร.ภ.5 ทราบโดยผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารดังนี้

1. ช่องทางอีเมล์ ส่งมาที่  boonjans@gmail.com

2. ทางโทรสาร หมายเลข 054 829 883  เพื่อ ศฝร.ภ.5 จะได้รวบรวมให้ครบตามจำนวนที่จะเปิดการฝึกอบรมได้และจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

2.1 พ.ต.ท.ดำเนิน ต๊ะคำวรรณ์ 08 0131 9908

2.2 ร.ต.อ.บุญจันทร์ สายมูล  08 8258 0303

Visitors: 49,818