ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.รุ่นที่ 41

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 41  (หน่วยสอบ ศฝร.ภ.5)Visitors: 32,358