ประกาศผลสอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.รุ่นที่ 41

ประกาศ ผลสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 41  (หน่วยสอบ ศฝร.ภ.5)Visitors: 56,307