ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(NO Gift Policy)

-----------------------------------------------


Visitors: 159,570