พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.)

11 พ.ย. 62 พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่ 9 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศฝร.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.ธนะรัชต์  ชุ่มสวัสดิ์  ผบก.ศฝร.ภ.5 ผู้บังคับบัญชาในสังกัด ศฝร.ภ.5 และข้าราชการตำรวจในพื้นที่ให้การตอนรับ 

 


 

Visitors: 60,546