พิธีปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ ฯ

13 ก.ย.62 พิธีปิดโครงการ "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดด้วยบทเรียน e-learning รุ่นที่ 5  โดย พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ศฝร. ภ.5  ก่อนพิธีปิดการฝึกอบรมฯ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการนำความรู้จากบทเรียน e-learning มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ท.วุฒิ วิฑิตานนท์ อดีต ผบช.ภ.4 ในการอบรมในรุ่นที่ 5 นี้มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1,ภ.5 และ ภ.6 จำนวน 115 นาย

 

 

 

Visitors: 32,358