บทเพลง ในหลวงรัชกาลที่ 10 เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

 ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์  จิรากฤติภาสกุล

เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล

ขับร้อง นาย กาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์

ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม


 

Visitors: 159,575