หลักสูตรอบรมทบทวน 5 สายงาน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ 5 สายงานหลัก ได้แก่ งานป้องกันปราบปราม,งานสืบสวน,งานผู้ช่วยงานสอบสวน,งานจราจร และสายงานธุรการกำลังพล

Visitors: 141,100