หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ ฝอ.ตร.รุ่นที่ 44

ัประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครใจเข้าสอบคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 44

Visitors: 159,572