ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
เลขที่ 145 หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52190
หมายเลขโทรศัพท์ (TEL) 0 5482 9882
หมายเลขโทรสาร   (FAX) 0 548 29883
Visitors: 159,574