แผนที่-เส้นทาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

ที่ตั้งหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
เลขที่ 145 ถนนลำปาง - เชียงใหม่
หมู่ที่ 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง 
รหัสไปรษณีย์ 52190

หมายเลยเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882
หมายเลขโทรสาร  0 5482 9883

Visitors: 159,576