การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ใน 4 สายงานหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4  พ.ย.62 พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข  ผบช.ภ.5   เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติงานใน 4 สายงานหลักคืองานป้องกันปราบปราม,งานสืบสวน,งานจราจร และงานธุรการจำนวน 200 นาย โดยมี พล.ต.ต.ธนะรัชต์   ชุมสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.5 และ พล.ต.ต.อนุชา  อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง และผู้บังคับบัญชา ในสังกัด ภ.5 ให้การต้อนรับ

 

Visitors: 36,442