หลักสูตร


 • tn_IMG_0073.JPG
  การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร

 • tn_IMG_1812.JPG
  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) พ.ศ.2561

 • tn_IMG_0018.JPG
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการปรับหลักสูตรใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 18 เดือน (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ ด้านล่างนี้ )

 • tn_IMG_2221.JPG
  หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน

 • tn_IMG_6783.JPG
  หลักสูตรการอบรม กอป.

 • หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ 5 สายงานหลัก ได้แก่ งานป้องกันปราบปราม,งานสืบสวน,งานผู้ช่วยงานสอบสวน,งานจราจร และสายงานธุรการกำลังพล
Visitors: 32,358