หลักสูตร


 • cea4b843b9d593b3171bcf008e82771c7_12945456_๑๘๑๑๒๐_0009.jpg
  การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 226ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ด้านล่างนี้กรอกข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูล พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ในเครื่องแบบชุดกากีคอแบะ สนว.01 หรือช...

 • tn_IMG_1812.JPG
  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่ 9) พ.ศ.2563

 • tn_IMG_0018.JPG
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการปรับหลักสูตรใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 18 เดือน (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ ด้านล่างนี้ )

 • tn_IMG_2221.JPG
  หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน

 • tn_IMG_6783.JPG
  หลักสูตรการอบรม กอป.

 • หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ 5 สายงานหลัก ได้แก่ งานป้องกันปราบปราม,งานสืบสวน,งานผู้ช่วยงานสอบสวน,งานจราจร และสายงานธุรการกำลังพล
Visitors: 141,100